Escola de Música Sant Josep Obrer

c/ Reis Catòlics, 89 07007 Palma

Sant Josep Obrer sempre ha tengut present la música dins el seu projecte educatiu, per aquest motiu, i seguint aquesta inquietud a dia d’avui els alumnes poden cursar estudis reglats de Grau Elemental, estudis no reglats, ser alumne de l’Escola Coral, obtenir la titulació europea de Rockschool. 


Música reglada


· GRAU ELEMENTAL    8-12 ANYS

Podran matricular-se als estudis de Grau Elemental aquells alumnes que haguin cursat en els dos cursos anteriors l’assignatura d’iniciació. De Grau Elemental  són quatre cursos a on setmanalment s’impartiran 2h de llenguatge musical, 2h de cant coral, 1h d’especialitat instrumental i 1h de conjunt instrumental.


Música no reglada


· MÚSICA INFANTIL

· MÚSICA INICIACIÓ

· ROCKSCHOOL

· GRAU MITJÀ

· CLASSE DE MÚSICA PER A ADULTS


Telf. 971 27 48 25

e-mail: escolamusica@santjosepobrer.es

Loading...

Cookies

In addition to cookies necessary for the proper functioning of this website, we use our own and third-party cookies to analyze our services and measure and obtain statistical browsing data. You can get more information HERE. You can accept or reject the installation of cookies by using the buttons shown below.